• Home
  • Uncategorized
  • Pages
  • “Chia sẻ kinh nghiệm về marketing và gọi vốn dành cho khởi nghiệp” tại Đại học Phú Xuân – TP.Huế

“Chia sẻ kinh nghiệm về marketing và gọi vốn dành cho khởi nghiệp” tại Đại học Phú Xuân – TP.Huế

Vào chiều 14:00 ngày 20 tháng 2 năm 2019 tại trường Đại học Phú Xuân – TP Huế, Chương trình Massey phối hợp với Cộng đồng Khởi nghiệp Huế đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm về marketing và gọi vốn dành cho khởi nghiệp. Nội dung được chia sẻ bởi ông Đoàn Đức Minh – Điều phối viên chương trình Massey cùng hơn 50 người tham dự là các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế. Với kinh nghiệm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên toàn quốc và tư vấn xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp cho các địa phương, ông Đoàn Đức Minh đã mang đến cho các bạn trẻ khởi nghiệp nhiều hướng tiếp cận mới về marketing và gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp. Trong buổi hội thảo, diễn giả tập trung chia sẻ về cách quản trị doanh nghiệp đặc biệt dành cho đội ngũ quản lý trẻ trong bước đầu khởi nghiệp, đặc biệt là những kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Cuối buổi là những định hướng gợi mở, tạo điều kiện cho các giai đoạn gọi vốn sau này.

Buổi chia sẻ là bước đầu cho các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Huế‎. Với hơn 50 bạn trẻ tham dự, buổi hội thảo đã mang lại sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp cộng đồng khởi nghiệp tại Huế có cái nhìn cởi mở hơn, góp sức cho những bước đi vững chắc đầu tiên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương.

Bài viết liên quan

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline