Alumni

CHƯƠNG TRÌNH ALUMNI

Dự án Massey tại VN muốn xây dựng mạng lưới cựu học viên VN với nhau và cả với 130,000 cựu học viên của trường ĐH Massey trên toàn thế giới.

Chương trình xây dựng mạng lưới Alumni với mục đích giúp cựu học viên xây dựng và phát triển mối quan hệ trong ngành.

THAM GIA ALUMNI

Chương trình Alumni sẽ mang đến sự hỗ trợ, lợi ích, dịch vụ và các sự kiện cho các cựu học viên:

  • Trực tiếp tham gia các sự kiện, Tọa đàm, Các hội nghị chuyên đề, buổi kết nối định kì
  • Truy cập vào một loạt các lợi ích và dịch vụ Cựu thành viên cộng đồng (Chính sách ưu đãi học phí cho người được giới thiệu từ cựu học viên)
  • Liên hệ bạn bè cùng lớp
  • Giải thưởng Cựu thành viên xuất sắc
  • Truyền thông xã hội – LinkedIn và Facebook
  • Các hoạt động khác như từ thiện

FROM ALUMNI

Chương trình “From Alumni” với slogan “Refer to Massey the cadicates like you” với mục tiêu: mong muốn các cựu học viên giới thiệu cho chương trình các bạn học viên tiềm năng – tiếp nối và phát huy sự lớn mạnh của ngành.

Bên cạnh đó, Alumni sẽ được hưởng một số lợi ích cụ thể khi giới thiệu học viên. Cụ thể, alumni đăng kí tại đây.

HOẠT ĐỘNG CỦA ALUMNI