HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

1. Đơn đăng ký nhập học của trường Đại học Massey (Tải về tại đây)

Application form of Massey University

2. Bằng Tốt nghiệp Đại học (2 bản sao Tiếng Việt – 2 bản dịch thuật Tiếng Anh: sao y chứng thực)

Bachelor Degree (2 Vietnamese copies – 2 English copies: public notary)

3. Bảng điểm Đại học (2 bản sao Tiếng Việt – 2 bản dịch thuật Tiếng Anh: sao y chứng thực)

Academic transcript (2 Vietnamese copies – 2 English copies: public notary)

4. Chứng minh nhân dân HOẶC hộ chiếu (2 bản sao Tiếng Việt – 2 bản dịch thuật Tiếng Anh: sao y chứng thực)

Indentity card or passport (2 Vietnamese copies – 2 English copies: public notary)

5. Sơ yếu lý lịch (2 bản Tiếng Anh)

Curriculum Vitae (2 copies)

6. Bản sao các  chứng chỉ Anh văn (nếu có)

The copy of English certificate (if available)

7. Bốn (4) tấm hình 4×6

4 photos 4×6

(Ghi chú: những giấy tờ đã là song ngữ thì chỉ cần sao y chứng thực, không cần dịch thuật)

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM