Wealth Management

Wealth Management

Khóa huấn luyện Wealth Management cung cấp kiến thức giúp học viên bảo vệ và gia tăng tài sản cá nhân, gia đình & tổ chức.

Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính ứng phó trước ảnh hưởng yếu tô vĩ mô, chính sách và cú sốc kinh tế.

Cách thức tối ưu hóa danh mục đầu tư để thích nghi với những biến đổi không ngừng của thị trường tài chính trong nước và thế giới.

Vận dụng báo cáo, thông tin và các sản phẩm đầu tư tài chính hợp pháp tại Việt Nam để đảm bảo và gia tăng tài sản.

Khai giảng Khóa Wealth Management 2020

Wealth Management

Nội dung khoá học:
1. Tài chính doanh nghiệp
2. Kế toán đầu tư
3. Yếu tố vĩ mô: lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng, dầu,..
4. Tác động Định chế tài chính
5. Đầu tư chứng khoán
6. Đầu tư phái sinh
7. Đầu tư Fix Income & Các sản phẩm tài chính khác
8. Cơ cấu danh mục
9. Thiết lập danh mục
10. Quản trị rủi ro
11. Xu hướng ngành
12. Q&A

Đăng kí: https://bit.ly/CBS2020wm

Quản lý tài sản nhằm xây dựng hệ thống phát triển, vận hành, duy trì, loại bỏ và nâng cấp tài sản nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Yêu cầu người quản lý tài sản cập nhật thông tin và tối ưu danh mục tài sản qua thời gian. Việc tham gia khóa huấn luyện là bước quan trọng để nắm vững bản chất từ đó tiến xa hơn với những mục tiêu tài chính.
Cộng đồng học viên sau khoá huấn luyện giúp cập nhật và chia sẻ thông tin
https://www.facebook.com/taitran/posts/10157738897581693
Giảng viên: Tài Trần
Hồ sơ: https://massey.edu.vn/staff/tai-tran/

Chương trình đào tạo

Học phí Khoá học: 34.500.000 VND
Thời gian Khai giảng:
Khu vực HCM: 7/6/2020
Khu vực Hà Nội: 25/7/2020
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

Liên Hệ Để Được Tư Vấn