Hướng dẫn học vụ

Thời gian đào tạo

Học viên được phổ biến Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập (Study Plan) trong buổi đầu tiên của lớp. Học viên được tạo một tài khoản trên hệ thống E-Learning của Nhà Trường để có thể theo dõi đầy đủ tiến độ học tập và các mốc thời gian quan trọng trong toàn khóa học.

Mức học phí và từng mốc hoàn thành học phí cũng đồng thời được cập nhập đầy đủ trong kế hoạch học tập (Study Plan) được thông báo đầu Khóa học.

Nội quy học tập

– Học viên phải tham gia tối thiểu 80% số buổi lớp học diễn ra để đủ điều kiện tham dự các bài kiểm tra và hoàn thành môn học.
– Môn học sẽ được đánh giá bằng điểm thành phần và điểm kết thúc môn học, trong đó điểm thi kết thúc môn học là thành phần bắt buộc.
– Hình thức đánh giá sẽ được ghi rõ trong đề cương môn học và thông báo cho học viên vào ngày bắt đầu mỗi môn học.
– Điểm số cuối cùng sẽ được gửi cho Học viên muộn nhất 3 tuần sau khi môn học kết thúc. Học viên có thời hạn 7 ngày để phúc khảo kể từ ngày có điểm kết thúc môn học.

Một số quy định về Bài tập, Bài luận và Báo cáo môn học

– Thời hạn nộp tuân theo đúng thời hạn quy định của Giảng viên. Học viên phải liên hệ với Chương trình và Giảng viên trước thời hạn nộp nếu có bất cứ phát sinh yêu cầu gia hạn thời gian nộp.
– Bài kiểm tra nộp quá hạn sẽ bị giảm trừ 30% trên tổng điểm.
– Bài kiểm tra nộp quá hạn trên 7 ngày sẽ không được xem xét trừ trường hợp bất khả kháng.
– Học viên nộp trực tiếp cho Giảng viên qua email Giảng viên và copy email của Chương trình (massey@isb.edu.vn) hoặc tuân thủ theo những quy định khác của Giảng viên (nếu có).

Quy định về tránh đạo văn

– Bài kiểm tra phải được viết cho bởi chính học viên, không chấp nhận bất cứ sản phẩm của bất kỳ chương trình, công ty hoặc tổ chức nào.
– Sử dụng các đoạn văn, thông tin, số liệu, hình ảnh từ tác phẩm đưa vào sản phẩm của mình phải chỉ dẫn nguồn gốc được trích dẫn. Danh sách nguồn tham khảo (theo chuẩn nguồn tham khảo của Harvard) phải được thể hiện ở cuối bài kiểm tra.
– Đạo văn được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của trường đại học Massey. Học viên cần đảm bảo hiểu phương pháp tham khảo theo chuẩn Harvard và áp dụng đúng đắn để tránh các hành vi đạo văn.

Trường hợp bất khả kháng 

– Trường hợp bất khả kháng không thể tham dự được kỳ thi (đánh giá giữa kỳ hoặc kết thúc môn học) học viên phải làm đơn xin hoãn thi và nộp cho Chương trình trước 7 ngày làm việc so với ngày thi diễn ra.
– Trường hợp bất khả kháng bao gồm bị đau ốm hoặc tai nạn, nằm viện hoặc phải điều trị thời gian dài, chuyển công tác, thai sản, di cư, … có giấy xác nhận hợp pháp (mộc tròn, đỏ) của các cơ quan có thẩm quyền.
– Học viên sẽ được xem xét thi lại theo sự sắp xếp của Chương trình.

Điều kiện hoàn thành từng Giai đoạn Học tập

– Giai đoạn 1 (Năm 1): Học viên cần Tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương.
– Giai đoạn 2 (Năm 2): Học viên cần hoàn thành giai đoạn một với điểm tích lũy từ 65/100 và có chứng chỉ IELTS 6.5 (các band điểm từ 6.0) hoặc tương đương.

Điều kiện Tốt nghiệp

– Đã học xong và đạt tất cả yêu cầu trong chương trình đào tạo;
– Thỏa quy định về trình độ tiếng Anh;
– Hoàn thành các đơn mẫu liên quan đến việc xét tốt nghiệp.

Lễ Tốt nghiệp

– Tại UEH – Việt Nam: tháng 8 hằng năm.
– Tại Massey – New Zealand: tháng 5 và tháng 11 hằng năm.

Nghỉ học tạm thời / Bảo lưu

– Học viên có thể viết đơn gửi Viện Đào Tạo Quốc Tế – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đề nghị được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp như: bị đau ốm hoặc tai nạn, nằm viện hoặc phải điều trị thời gian dài, chuyển công tác, thai sản, di cư, … có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
– Học viên phải chấp nhận một số rủi ro phát sinh trong quá trình bảo lưu như: thời hạn tốt nghiệp bị kéo dài, cấu trúc chương trình tại thời điểm kết thúc bảo lưu có thể thay đổi, môn học mới có thể được cập nhập, học phí và tỉ giá cũng được áp dụng theo thời điểm hiện tại.