[𝐌𝐅𝐈𝐍 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬𝐡𝐨𝐰 𝟒𝟏] The New Frontier For Investment And Innovation

[𝐌𝐅𝐈𝐍 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬𝐡𝐨𝐰 𝟒𝟏] The New Frontier For Investment And Innovation

𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒖̣𝒄: 𝑻𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒊 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉.

——–
Đầu tư là một lĩnh vực quan trọng không chỉ để tích lũy tài sản, mà còn phát triển kinh tế và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chất lượng nước, nghèo đói.
Talkshow “ THE NEW FRONTIER FOR INVESTMENT AND INNOVATION” sẽ giúp chúng ta khám phá những xu hướng, cơ hội mới trong lĩnh vực đầu tư, giải pháp mới để đáp ứng các thách thức kinh tế và môi trường hiện nay.

𝐓𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲

Đặc biệt là trong bối cảnh tăng cường nỗ lực giảm khí thải carbon.Các nhà đầu tư phải tư duy và đưa ra các quyết định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tác động của các khoản đầu tư lên môi trường và cộng đồng.

𝐓𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́

Sự phát triển của kỹ thuật số đã tạo ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư, tuy nhiên cũng đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng để thích nghi và tận dụng được các công nghệ mới.

𝐓𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛̣ “𝐩𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐩” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡

Các sản phẩm tài chính mới đang trở nên ngày càng đa dạng, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên môn để hiểu rõ ràng và đưa ra quyết định đầu tư.
Song song đó, “cánh cửa” cơ hội được mở ra cho những ai biết nắm bắt và vận dụng kiến thức một cách thông minh nhất. Talkshow “ THE NEW FRONTIER FOR INVESTMENT AND INNOVATION” với những chuyên gia tài chính đầu ngành sẽ chia sẻ những “ vùng đất mới” tiềm năng, những “ góc nhìn đột phá” trong linh vực đầu tư tài chính.
👉𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐤: https://bit.ly/TalkshowMFIN_9Apr2023
𝐓𝐢𝐦𝐞: 8:30 A.M – 11:30 A.M
𝐃𝐚𝐭𝐞: Sunday 9th April
𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞: Conference Hall – B1. 302, The University of Economics HCMC – 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, HCMC
𝐅𝐞𝐞: 1.000.000 VND/ ticket
Free for:
*CBS/UEH/ISB ALUMNI and students in all universities
*CBS Partner Community
——–
𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬:
Speaker: Dr Jeffrey Stangl – College Director International, Massey University.
Speaker: Jack Nguyen – Managing Partner Block Base.
Speaker: Tài Trần – Investment Director Sonkim Retail
Moderator: Minh Le – Chief Investment Officer Balance Life Finance & Investment
———
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭:
International School of Business – The University of Economics Ho Chi Minh City
Address: Floor 6, 79 Nguyen Dinh Chieu, Vo Thi Sau Ward, District 3
Hotline: 0901 322 990 (Ms. Ngoc) – 0971891408 (Ms. Vi)

Bài viết liên quan

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline