Professional Human Resource Management (Pro HRM)

Pro HRM - Professional Human Resource Management

Nhân sự (Human capital) là nguồn lực then chốt giúp doanh nghiệp tăng trưởng, bứt phá, tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Tham gia khoá huấn luyện Professional Human Resource Management (Pro HRM) với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giúp học viên lĩnh hội đầy đủ kiến thức, kỹ năng, công cụ để triển khai mô hình, hệ thống Nhân sự cho doanh nghiệp của mình

Khai giảng Khóa huấn luyện Pro HRM 2022

Mô hình học tập thực chiến TCPA (TRAINING – COACHING – PRACTICE – AGILE) nâng cao năng lực hành vi và thích nghi nhanh chóng trước sự thay đổi thế giới V.U.C.A (Volatility: biến động; Uncertainty: không chắc chắn; Complexity: phức tạp; Ambiguity: mơ hồ)
Điều phối chương trình huấn luyện với sự tham gia từ các chuyên gia, doanh nghiệp và học viên tạo nên hệ thống vận hành tối ưu nguồn lực, gia tăng Network và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho học viên trở thành chuyên gia nhân sự. Giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và triển khai thành công Mô hình nhân sự hiện đại.

Với 30% thời lượng là kiến thức và công cụ, 70% còn lại tham gia giải quyết ít nhất 03 tình huống thực tế bao gồm: các Dự án thực tế phù hợp từ Doanh nghiệp và tình huống học viên mang đến lớp học, giảng viên và học viên cùng phân tích và thảo luận để tìm giải pháp. Khóa huấn luyện nhằm:

 • Giúp học viên hiểu về các Vai trò và Xu hướng của bộ phận Nhân sự trong Doanh nghiệp. Xác định cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành Nhân sự. Xây dựng Lộ trình thăng tiến từ một Chuyên viên Nhân sự đến Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự và CEO.
 • Cung cấp Kiến thức Chuyên sâu và Kỹ năng Chuyên môn một cách hệ thống về Quản trị nguồn nhân lực.
 • Cung cấp các gói dịch vụ Tư vấn, Đào tạo nội bộ để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các thách thức mà họ gặp phải một cách triệt để.

Thời lượng: 18 buổi huấn luyện trong 9 ngày

 • Buổi sáng: từ 9-12h
 • Buổi chiều: từ 13-16h vào Thứ 7 hàng tuần

Đối tượng tham dự:

 • Chuyên viên nhân sự, Trưởng phó các bộ phận, Giám đốc nhân sự, CHRO.
 • Anh chị đang làm việc trong lĩnh vực nhân sự cần tăng cường nền tảng về Nhân sự
 • Anh chị các lĩnh vực khác nhưng phụ trách Nhân sự.
 • Sinh viên cần có thêm kiến thức để tham gia các khóa học chuyên sâu hơn về Quản lý Nhân sự và Nhân sự.

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên được kỳ vọng:

 • Nhận thức được vai trò quan trọng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp và phương pháp quản lý con người hiệu quả, xác định và giải quyết các thách thức kinh doanh, góp phần xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong các tổ chức đương đại.
 • Đạt được kiến thức và áp dụng các mô hình phù hợp trong quản lý nguồn nhân lực như Lập kế hoạch tuyển dụng, Phỏng vấn, C&B, Đào tạo phát triển tài năng, phát triển Nguồn nhân lực,…
 • Cải thiện kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến Nhân sự tại Doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị một bài thuyết trình (15 đến 20 phút) về tình huống và giải pháp kinh doanh thực tế dựa trên nội dung của các chuyên đề của khóa huấn luyện.
Nội dung Chi Tiết
Tổng quan và vai trò của Nhân sự trong doanh nghiệp 1.  Phân tích tầm quan trọng của hoạch định chiến lược đối với các nhà quản trị. (Facts)

2.  Minh họa trách nhiệm Quản trị Nguồn nhân lực của các nhà quản lý và nhân viên (HR). (Roles)

3.  Liệt kê và mô tả các xu hướng quan trọng trong Quản trị Nguồn nhân lực (Trends)

4.  Phân tích các vấn đề về QTNS

5.  Chuẩn bị bài thuyết trình nhóm

Xây dựng hệ thống lương – phúc lợi & Trả lương theo năng suất 1. Liệt kê các yếu tố cơ bản trong xác định tỷ lệ chi trả.

2. Xác định và đưa ra một ví dụ về cách tiến hành đánh giá công việc.

3. Giải thích chi tiết cách thiết lập mức lương.

4. Cách quản lý giá và sắp xếp công việc chuyên nghiệp.

5. Giải thích sự khác biệt giữa kế hoạch trả lương dựa trên năng lực và truyền thống.

6. Giải thích tầm quan trọng ngày nay của broadbanding, comparable worth, và board oversight of executive pay…

7. Giải quyết tình huống/ Hỏi & Đáp.

Quan hệ Lao động và Luật Lao động 1.  Trình bày các ví dụ về những gì mong đợi trong cuộc bầu cử và bầu cử công đoàn.

2. Minh họa bằng các ví dụ thương lượng không có thiện ý.

3. Xây dựng quy trình khiếu nại.

4. Giải quyết tình huống/ Hỏi & Đáp.

An toàn và sức khỏe nhân viên Quản trị lực lượng lao động 1.  Giải thích vai trò của người giám sát trong vấn đề an toàn.

2.  Trả lời câu hỏi “những nguyên nhân gây ra tai nạn là gì?”

3.  Liệt kê và giải thích năm cách để ngăn ngừa tai nạn.

4.  Giảm thiểu các hành vi không an toàn của nhân viên.

5. Liệt kê năm mối nguy hiểm sức khỏe nơi làm việc và cách đối phó với chúng.

6.  Thảo luận về các điều kiện tiên quyết cho một kế hoạch bảo mật và cách thiết lập một chương trình bảo mật cơ bản.

7.  Giải quyết tình huống/ Hỏi & Đáp.

 

Khai vấn, Định hướng nghề nghiệp và Quản lý Tài năng 1. Phân biệt giữa huấn luyện và cố vấn, mô tả tầm quan trọng của phát triển ứng viên.

2. So sánh & cách lồng ghép kế hoạch phát triển nghề nghiệp truyền thống và kế hoạch nghề nghiệp hiện đại.

3. Giải thích vai trò của nhân viên, người quản lý, và người sử dụng vai trò phát triển nghề nghiệp.

4. Xác định quản lý tài năng và đưa ra một ví dụ về một hệ thống quản lý tài năng thực tế.

5. Giải quyết tình huống/ Hỏi & đáp.

Đánh giá Hiệu suất công việc 1.  Xác định quản lý hiệu suất và tìm hiểu sự khác biệt với đánh giá hiệu suất.

2.  Đặt tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả, Mô tả quy trình thẩm định.

3.  Phát triển, đánh giá và am hiểu ít nhất bốn công cụ đánh giá hiệu suất.

4.  Giải thích và minh họa các vấn đề cần tránh trong việc đánh giá hiệu suất.

5.  Giải quyết tình huống/ Hỏi & đáp.

Lập kế hoạch tuyển mộ và Quy trình tuyển chọn ứng viên 1.  Liệt kê các bước trong quy trình tuyển mộ và tuyển chọn.

2.  Giới thiệu các kỹ thuật chính được sử dụng trong lập kế hoạch và dự báo nhân sự.

3.  Mô tả quá trình tuyển dụng nhân sự từ nguồn nội bộ

4.  Liệt kê và thảo luận quá trình tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài.

5.  Giải quyết tình huống/ Hỏi & đáp.

Đào tạo, Quản trị và phát triển Nhân viên 1.  Tóm tắt mục tiêu và quy trình định hướng hội nhập nhân viên.

2.  Liệt kê và giải thích bốn bước trong quy trình đào tạo nhân viên.

3.  Thảo luận về các phương pháp tạo động lực học tập cho nhân viên.

4.  Mô tả và minh họa phương pháp xác định nhu cầu đào tạo.

6.  Thực hành với 5 kỹ thuật thường áp dụng trong đào tạo nhân viên.

7.  Giải quyết tình huống/ Hỏi & đáp.

 

 

Quản trị nguồn Nhân lực trong các công ty vừa và nhỏ

1. Giải thích sự khác nhau giữa quản lý nguồn nhân lực trong các công ty nhỏ và tập đoàn lớn.

2. Đưa ra ít nhất năm ví dụ cụ thể về cách bạn sẽ sử dụng Internet và các công cụ của chính phủ để hỗ trợ nỗ lực nhân sự trong một doanh nghiệp nhỏ.

3. Giới thiệu các công cụ quan trọng, linh hoạt và không chính thức mà các nhà quản trị có thể sử dụng để cải thiện các hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ của họ?

4. Mô tả cách các hệ thống nhân sự truyền thống phát triển trong một doanh nghiệp nhỏ và đưa ra ví dụ về cách các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực.

5. Giải quyết tình huống/ Hỏi & đáp.

Thuyết trình nhóm 1. Hướng dẫn trình bày và hỏi đáp.

2. Chuẩn bị bài thuyết trình.

Khóa huấn luyện được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên là Giám đốc Nhân sự tại các tập đoàn Đa Quốc gia:

 • Cô Đặng Yến Phi: Nguyên Giám đốc Nhân sự METRO Việt Nam

https://massey.edu.vn/staff/dang-yen-phi

 • Cô Trần Thị Dương Anh: Nguyên Giám Đốc Nhân Sự GSK Việt Nam, Liberty Insurance Việt Nam, Dumex Việt Nam

https://massey.edu.vn/staff/tran-thi-duong-anh-senior-consultant

 • Cô Lê Thị Kim Anh: Phó chủ tịch CLB Nhân sự Việt Nam – VNHR

26 năm kinh nghiệm về Quản trị Nhân sự chiến lược. Tư vấn Dự án Nhân sự tại các Tập đoàn Đa Quốc Gia như Abbott, Akzo Nobel, DKSH, GSK, Lafarge, Mast, Mercedes, PEB, Novartis, Pfizer, Samsung Vina, HVB, …

Lịch khai giảng dự kiến

Buổi

Nội dung

Giảng viên

1

• Tổng quan và vai trò của Nhân sự trong doanh nghiệp

• Cơ cấu chương trình giảng dạy

• Thảo luận nhóm về những vấn đề NS thực tiễn

• Chuẩn bị cho trình bày nhóm

Đặng Yến Phi

2

• Xây dựng hệ thống lương - phúc lợi và trả lương theo năng suất

Trần Thị Dương Anh

3

• Quan hệ Lao Động và Luật Lao Động
• An toàn và sức khỏe nhân viên
• Quản trị lực lượng lao động

Trần Thị Dương Anh

4

• Khai vấn, Định hướng nghề nghiệp

• Quản lý Tài năng

Lê Thị Kim Anh

5

• Đánh giá hiệu suất công việc

Trần Thị Dương Anh

6

• Lập kế hoạch tuyển mộ và Quy trình tuyển chọn ứng viên

Lê Thị Kim Anh

7

• Đào tạo, Quản trị và phát triển Nhân viên

Lê Thị Kim Anh

8

• Quản trị nguồn nhân lực trong các công ty vừa và nhỏ

Lê Thị Kim Anh

9

• Thuyết trình nhóm

Đặng Yến Phi

Học Phí & Ưu Đãi

 • Toàn bộ khóa học: 34.500.000 VND
 • Ưu đãi: Giảm 15% dành cho 5 suất đầu tiên

Khai giảng

 • Dự kiến: tháng 4/2022

Lunch& Connect: HR Community

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM