Professional Human Resource Management (Pro HRM)

Pro HRM - Professional Human Resource Management

Chương trình giúp học viên hiểu về các Vai trò và Xu hướng của bộ phận Nhân sự trong Doanh nghiệp và xác định các cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình trong ngành Nhân sự. Xây dựng Lộ trình thăng tiến từ một Chuyên viên Nhân sự đến Trưởng phòng Nhân sự và phát triển hơn nữa cho các vị trí như Giám đốc Nhân sự và CEO.

Khóa huấn luyện sẽ cung cấp Kiến thức Chuyên sâu và Kỹ năng Chuyên môn một cách hệ thống về Quản trị nguồn nhân lực, tập trung vào 2 nhóm năng lực chính:

 • Con người (Tuyển dụng và Tuyển chọn, Đào tạo, Phát triển và Giữ chân Tài năng, Trả công tương xứng qua Chính sách Lương bổng và Phúc lợi)
 • Tổ chức (Xây dựng hệ thống KPI, Quản trị và Nâng cao Năng suất Lao động)

Trong suốt khóa học, học viên cần trực tiếp tham gia ít nhất 3 Dự án thực tế từ Doanh nghiệp. Các dự án này bao gồm các dự án mà học viên mang đến lớp học hoặc các dự án được đăng ký bởi Doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên được kỳ vọng:

 • Nhận thức được vai trò quan trọng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp và phương pháp quản lý con người hiệu quả, xác định và giải quyết các thách thức kinh doanh.
 • Đạt được kiến thức và áp dụng các mô hình phù hợp trong quản lý nguồn nhân lực.
 • Cải thiện kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến Nhân sự tại Doanh nghiệp.

4 Chủ đề chính cho toàn bộ khóa Học:

1. Tuyển dụng và Tuyển chọn – Chọn đúng Người đúng Việc

2. Quản trị, Phát triển và Giữ chân Tài Năng

3. Quản trị và Nâng cao Năng suất Lao động

4. Trả công tương xứng qua Chính sách Lương bổng và Phúc lợi thu hút Nhân tài

 • Thời lượng: 3h/ buổi
 • Thời gian: Thứ 7 hàng tuần
 • Địa điểm: Lầu 6 Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Kinh tế, Cơ sở 2 số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, HCM.

Đối tượng tham dự

 • Chuyên viên nhân sự, Trưởng phó các bộ phận, Giám đốc nhân sự, CHRO.
 • Anh chị đang làm việc trong lĩnh vực nhân sự cần tăng cường nền tảng về Nhân sự.
 • Anh chị các lĩnh vực khác nhưng phụ trách Nhân sự.
 • Sinh viên cần có thêm kiến thức để tham gia các khóa học chuyên sâu hơn về Quản lý Nhân sự và Nhân sự.

CHỦ ĐỀ

CHI TIẾT

GIẢNG VIÊN

Recruitment & Selection - Tuyển dụng và Tuyển chọn Đúng Người Đúng Việc

- Cung cấp các kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên nhóm phù hợp cho công việc.

- Đảm bảo việc đào tạo cung cấp các phương pháp thực hành tốt nhất (Phương pháp STAR và Phỏng vấn Đánh giá Năng lực qua Hành vi)

- Học viên thực hành và được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn giúp cho việc Tuyển dụng và Tuyển chọn ‘Đúng Người Đúng Việc’

Lê Thị Kim Anh - Đặng Yến Phi

 Total Reward - Chính sách Lương Bổng và Phúc lợi

- Cung cấp kiến thức nền tảng về Total Rewards

- Trang bị phương pháp khoa học để thiết kế thang bảng lương theo vị trí công việc

- Giới thiệu phương pháp quản lý xem xét tăng lương hàng năm dựa vào mức lương và hiệu suất công việc

- Trang bị kiến thức để triển khai khen thưởng hiệu quả

- Thiết kế phúc lợi đáp ứng nhu cầu của nhân viên và mục tiêu của doanh nghiệp

Lâm Ngọc Thụy

Performance Management – Quản trị Hiệu suất Làm việc

- Hiểu được tầm quan trọng của Quản trị Hiệu suất

- Tìm hiểu một số tình huống liên quan đến Quản trị Hiệu suất làm việc trong kinh doanh/ hoạt động tại Việt Nam

- Xây dựng các giải pháp thực tiễn cho các thách thức liên quan đến Quản trị Hiệu suất làm việc hiện đang đối mặt

- Khám phá một số Hình mẫu Thực tế (Best Practices) liên quan đến Quản trị Hiệu suất làm việc

Trần Thị Dương Anh

 Talent Management – Quản trị Tài năng

- Hiểu Mô hình Quản trị tài năng - Xác định các giai đoạn thực hiện một chương trình quản lý tài năng.

- Xác định vai trò của nhân sự và TBP trong việc đào tạo và phát triển Tài năng

- Khám phá các giải pháp/công cụ quan trọng để giữ chân Nhân tài

- Thu hút tài năng, đặc biệt là thế hệ X và Y

- Sử dụng các biện pháp để giữ chân nhân tài.

Lê Thị Kim Anh - Đặng Yến Phi

Lịch khai giảng dự kiến

Buổi

Chủ đề

Nội Dung

Chi tiết

Giảng viên

1

Tuyển dụng và Tuyển chọn Đúng Người Đúng Việc

Lập kế hoạch Tuyển dụng

- Quy trình Kế hoạch Tuyển Dụng

- Tuyển dụng hiệu quả 
- Thảo luận về các nguồn nội bộ chính.
- Sử dụng tuyển dụng để cải thiện sự Gắn kết của nhân viên.
- Làm thế nào để tuyển dụng lực lượng lao động đa dạng.

Lê Thị Kim Anh

2

Quy trình Tuyển chọn ứng viên

- Các loại bài kiểm tra lựa chọn cơ bản.
- Cách sử dụng hai mô phỏng công việc để lựa chọn.
- Bốn cách để cải thiện quy trình kiểm tra lý lịch của nhà tuyển dụng.

3

Phỏng vấn ứng viên

- Các loại phỏng vấn Tuyển chọn quan trọng.
- Các lỗi chính trong một cuộc phỏng vấn.
- Phỏng vấn tình huống có cấu trúc và giải thích quy trình Tuyển chọn hiệu quả.
- Sử dụng Tuyển chọn để cải thiện sự Gắn kết của nhân viên.
- Employee Value Proposition (EVP)

Đặng Yến Phi

4

Phương pháp Phỏng vấn 

STAR

- Phương pháp Phỏng vấn Đánh giá Năng lực qua Hành vi
- Phương pháp Phỏng vấn STAR

5

Thực hành Phỏng vấn STAR

Thực hành Phỏng vấn STAR

6

Chính sách Lương Bổng và Phúc lợi

Giới thiệu tổng quan về Total Reward

- Total Rewards là gì

- Tầm quan trọng của Total Rewards

- Các thành phần chính của Total Rewards

- Các bước để thiết kế hệ thống Total Rewards

- Các học thuyết về động lực giúp phán đoán tầm ảnh hưởng của Total Rewards

- Giới thiệu phương pháp chi trả theo 3P

Lâm Ngọc Thụy

7

Đánh giá vị trí

- Đánh giá vị trí là gì

- Các phương pháp đánh giá vị trí

- Phương pháp xếp hạng 

- Phương pháp chấm điểm

- Hệ thống cấp bậc 

8

Thang Bảng Lương

- Định nghĩa về thang bảng lương

- Phương pháp thiết kế thang bảng lương

- Khảo sát lương

- Vị trí của lương nhân viên trên thang bảng lương

9

Quản lý Xem xét Tăng lương hằng năm

- Quy trình xem xét tăng lương hàng năm 

- Cách đề xuất ngân sách tăng lương 

- Ma trận tăng lương

10

Thiết kế Khen thưởng

- Khen thưởng là gì?

- Phân loại khen thưởng 

- Xác định tổng thu nhập định mức và tỉ lệ giữa lương và thưởng 

- Chương trình thưởng chung hàng năm

- Chương trình thưởng theo doanh số

11

Các chương trình phúc lợi 

Cân bằng cuộc sống – công việc

- Bảo hiểm sức khỏe 

- Bảo hiểm nhân thọ và tài khoản để dành 

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Làm việc từ xa 

- Nghỉ có hưởng lương

12

Quản trị Hiệu suất Làm việc

Giới thiệu nội dung Khóa học & Thiết lập Mục tiêu

- Xác định Key Result Areas (KRA), Key Performance Indicator (KPI), Mục tiêu và Năng lực cần để đạt hiệu suất làm việc.
- Tầm quan trọng của Quản trị Hiệu suất làm việc
- Thiết lập Mục tiêu

Trần Thị Dương Anh

13

Giám sát Hiệu suất Công việc

- Quy trình xem xét đánh giá Hiệu suất làm việc 
- Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đạt Hiệu quả làm việc

14

Phát triển khả năng Hoàn thành công việc

- Huấn luyện Hiệu suất làm việc

15

Đánh giá Hiệu suất làm việc

- Quy trình Đánh giá Hiệu suất làm việc
- Một số phương pháp Đánh giá Hiệu suất làm việc

16

Khen thưởng Hiệu suất làm việc cao

- Ưu đãi ngắn hạn
- Tiền thưởng theo Hiệu suất

17

Quản trị Tài năng

Khai vấn, Định hướng Nghề nghiệp và Quản trị Tài năng

- So sánh và đối chiếu tầm quan trọng của huấn luyện và khai vấn.
- So sánh nhân sự truyền thống và định hướng nghề nghiệp của nhà tuyển dụng.
- Giải thích vai trò phát triển nghề nghiệp của nhân viên, người quản lý và nhà tuyển dụng.

Lê Thị Kim Anh

18

- Mô tả các vấn đề cần xem xét khi đưa ra quyết định về nghề nghiệp.
- Mô tả Quy trình Quản trị Tài năng
Đưa ra các ví dụ thực tế về Quản trị Tài năng

19

Đào tạo và Phát triển Nhân viên

- Mô tả Quy trình Đào tạo và Phát triển nhân viên
- Xác định các yêu cầu về đào tạo và phát triển nhân viên
- Mô tả các phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên
- Phương pháp Học tập và Tạo động cơ cho nhân viên

20

- Chương trình Hội nhập nhân viên mới
- Các chương trình và giải pháp Phát triển Ban Giám đốc và Tổ chức
- Thay đổi thông qua Học tập

21

Kế hoạch Kế Thừa

- Chương trình Giữ chân Tài năng

 Lập kế hoạch Kế thừa cho các vị trí chính yếu, xác định nhân viên tiềm năng, tạo ra các nhóm Tài năng chính yếu và đẩy nhanh sự phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công.

- Phát triển nghề nghiệp Tài năng (Career Development)
- Bước thang sự nghiệp của Tài năng (Career Path)
- Trung tâm Đánh giá/Phát triển Tài năng (AC/DC)
- Quản lý tài năng qua công cụ 9-box Grid (9-box Grid)

Đặng Yến Phi

Học Phí & Ưu Đãi

 • Toàn bộ khóa học: 34.500.000 VND
 • Ưu đãi: Giảm 5 triệu đồng dành cho 5 suất đầu tiên

Khai giảng

 • Dự kiến: tháng 9/2022

Lunch& Connect: HR Community

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM