CÁCH HÌNH THỨC CHUYỂN TIẾP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH MASSEY

Chương trình chuyển tiếp sinh viên khối ngành kinh tế đang theo học tại Việt Nam đã hoàn thành một số tín chỉ nhất định, sinh viên sẽ tiếp tục học tập tại Đại học Massey New Zealand trong những năm còn lại.

Chương trình chuyển tiếp sẽ có 3 hình thức như sau:

  • 1+3: bạn đang là sinh viên năm nhất tại Việt Nam, bạn sẽ tiếp tục học 3 năm tại ĐH Massey New Zealand
  • 2 + 2: bạn đang là sinh viên năm 2 tại VN, bạn sẽ tiếp tục học 2 năm tại ĐH Massey
  • 2.5 + 1.5: bạn đang là sinh viên năm 3 tại VN, bạn sẽ tiếp tục học 1.5 năm tại ĐH Massey

1. Chương trình “1+3″ Pathway Programme”

 

2. Chương trình “2+2″ Pathway Programme”

 

3. Chương trình “1.5+2.5 Pathway Programme”

 

Tùy theo chương trình và số lượng tín chị bạn đã học có thể cân nhắc lựa chọn chương trình phù hợp với bản thân!
Hãy liên hệ Hotline: 496 980 (Ms. Thuỳ Lê) hoặc Email: thuy.le@cbs.com.vn để nhận thêm thông tin tư vấn chương trình cụ thể hơn.