Massey Business School được công nhận xuất sắc trong giáo dục kinh doanh

Năm 2021, AACSB International (AACSB) thông báo Đại học Massey nằm trong số sáu trường kinh doanh trên toàn cầu đã mở rộng công nhận của họ trong cả 2 lĩnh vực kinh doanh và kế toán.

Trong hơn một thế kỷ, công nhận AACSB đã đồng nghĩa với các tiêu chuẩn cao nhất trong giáo dục kinh doanh.

Bình luận về thông tin này, ông Stephanie M. Bryant, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc AACSB đã chúc mừng: “Mỗi trường được AACSB công nhận đều thể hiện sự tập trung vào sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, phát triển chương trình giảng dạy và học tập của sinh viên. Quá trình đánh giá đồng cấp căng thẳng thể hiện cam kết của họ đối với chất lượng giáo dục kinh doanh.”

Trường Kinh doanh Massey được công nhận xuất sắc trong giáo dục kinh doanh - image2 Giáo sư Stephen Kelly, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Massey nói, “Việc mở rộng chứng nhận AACSB của chúng tôi là sự công nhận tuyệt vời đối với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu diễn ra trong trường. Nhân viên và học sinh của chúng tôi tài năng một cách đáng kinh ngạc”.

“Tuy nhiên, quá trình này cực kỳ nghiêm ngặt. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ Massey Business School vì đã làm việc nghiêm túc trong nhiều tháng không mệt mỏi để đạt được kết quả này.”

Để đạt được công nhận ban đầu yêu cầu một trường kinh doanh phải đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận của AACSB về sự xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý chiến lược và đổi mới; sinh viên, giảng viên và nhân viên là những người tham gia tích cực; học tập và giảng dạy; và tham gia học tập và nghề nghiệp.

Sau khi đạt được sự công nhận, mỗi tổ chức sẽ tham gia vào một cuộc đánh giá đồng cấp kéo dài 5 năm nhằm tạo ra trọng tâm cải tiến liên tục. Điều này báo hiệu rằng một tổ chức được AACSB công nhận đã ghi nhận những cải tiến liên tục để hỗ trợ cho sứ mệnh và kế hoạch quản lý chiến lược đã nêu để duy trì trạng thái công nhận AACSB.

Việc tiếp tục được AACSB công nhận cung cấp sự xác minh độc lập về chất lượng của giáo dục trong lĩnh vực kinh doanh và kế toán của Đại học Massey và những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy sự xuất sắc trong tất cả các hoạt động trong trường.

Trường Kinh doanh Massey được công nhận xuất sắc trong giáo dục kinh doanh - image3

Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh Massey, Giáo sư Stephen Kelly

Bài viết liên quan

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline