This website is for the collaborations and partnership programmes between Massey University and ISB -UEH only. If you wish to have full information on Massey University, please refer to the Massey University’s main website

Dự án Massey

Chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện đào tạo quốc tế ISB – Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Massey – New Zealand, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép số 1080/QĐ-BGDĐT vào ngày 18 tháng 3 năm 2011

Read More
Hình thức xét tuyển

Đối tượng: Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước

Điều kiện: xét tuyển hồ sơ và tiếng anh tương đương IELTS (academic) 6.0 (nếu học viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh sẽ tham gia thi đầu vào)

Brochure

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tải brochure tại đây!

WHY MASSEY?

International certification
AACSB

Massey University belongs to the 2% of the world’s top universities. Leading in training in Finance – Banking and Human Resource.

Degree

A Master’s degree from Massey University is internationally recognized.

International Lecturers

The program is taught by Massey University’s main faculty. In addition, the program also offers free overtime classes with financial / banking / human resources experts in Vietnam.

International ranking QS Rankings

TOP 150: ACCOUNTING & FINANCE

TOP 250: BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES

TOP 250: ECONOMICS & ECONOMETRICS

Intensive Training Program

The curriculum is designed and updated by Massey University. Full English instruction in the New Zealand education program helps students access to world education.

Reasonable expense for study abroad

With the form of transfer 1 + 1 helps students reduce the cost of study. In addition, we will offer our best support in accommodation and visa procedures.

MASSEY UNIVERSITY

0

QS STARS

0

QS WORLD UNIVERSITY RANKING

0

INTERNATIONAL STUDENTS

0

COUNTRIES
MASSEY UNIVERSITY
THE ENGINE OF THE NEW ZEALAND

News

CONTACT US

You can contact us via email, or fill out the online contact form below with your inquiry. We will get back to you as soon as possible.

Địa chỉ