ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Associate Prof. Nick NguyenNick is an Associate Professor of Finance at Massey University, Albany. He was a Senior Lecturer and Director of BCom (Hons), PGDipCom & MCom programmes at the University of Auckland (UoA). His teaching includes Financial Management, Applied Financial Modeling, Investment Analysis, and Risk Management. His research interests cover corporate governance, market microstructure and market liquidity. He was the winner of the UoA Business School New Research Excellence Award in 2012. His research has been published in many internationally respected journals including Review of Financial Studies, Journal of Banking and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Accounting and Finance, and Pacific Accounting Review.

LIÊN HỆ

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline