My Phan

My Phan, AFHEA

PhD Candidate

Education:

Massey University: PhD Student / Oct 2018 – Present
Massey University: Master Student / Aug 2015 – Dec 2017

Working Experience:

EY – Audit  Associate / Apr 2014 –  Oct 2015
Saigon Securities Inc – Intern Financial Analyst / Jun 2013 –  Sep 2013
Officience – Intern Data Analyst /Apr 2013 – Jun 2013

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ