ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Prof. Jane BarkerJane was Senior Research Fellow at the Industrial Relations Research Unit (IRRU) in the University of Warwick's Business School before joining AUT as Senior Lecturer Above the Bar in 2008. She received the highest grade in the 2012 TEC PBRF research round. Jane has had successful grant applications as a sole, co- or named researcher from the UK Department of Trade and Industry/Acas/Chartered Institute of Personnel and Development; ILO; European Foundation; University of Warwickl, UK Economic and Social Research Council; AUT; and Massey University's Vice-Chancellor's, Research, Strategic Innovation and MBS PVC funds. Jane is the Co-Director of Massey's People, Organisation, Work and Employment Research (MPOWER) group.

LIÊN HỆ

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline