Nội dung Chương trình Hội thảo

Thời gian:        8g00-12g00, 03/8/2014

Địa điểm:         Hội trường A.103, Trường Đại học Kinh tế, TP.HCM, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

Chương trình và nội dung:

Thời gian

Nội dung

8g00

  Đón khách

8g15

  Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

8g20

  Phần 1:

Hội thảo Chuyên đề

  “FINANCIAL REGULATORY COOPERATION IN ASIA”

9g30

  Trao đổi về chuyên đề

10g00

  Nghỉ giải lao – tiệc trà

10g05

  Phần 2:

Tư vấn du học trực tiếp

  “DU HỌC TRƯỜNG TOP – CHI PHÍ HỢP LÝ”

1.      Giới thiệu về ĐH Massey, New Zealand

2.      Giới thiệu các chương trình đào tạo:

·         Thạc sĩ Tài chính MFin 1+1: năm 1 học tại VN, năm 2 học tại NZ

·         Cử nhân Kinh doanh BBS Pathway: dành cho Sinh viên các trường ĐH

·         Du học toàn phần từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ tại ĐH Massey

12g00

  Tổng kết hội thảo và bế mạc
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline