CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM

Chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện đào tạo quốc tế ISB – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Việt Nam và Đại Học Massey – New Zealand từ năm 2006. Cụ thể sự hợp tác được thể hiện qua các mốc thời gian như sau:

Hai trường ký kết Hợp đồng liên kết đào tạo chương trình Thạc sĩ Tài chính

2011

Hai trường ký kết Hợp đồng chuyển tiếp bậc Cử nhân tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM chuyển tiếp sang Đại học Massey để hoàn tất chương trình học Cử nhân theo hình thức 1+3; 2+2; 2,5+1,5

2013

Hai trường ký kết Hợp đồng liên kết đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính và Ngân hàng

2015

Hai trường ký kết Hợp đồng liên kết đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực

2017
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM