Lịch Trình Học Tập Tháng 4/2017

Deadline to submit application forms                       25/04/2017

Hạn chót nộp hồ sơ

English test                                                                      28/04/2017

Kiểm tra Anh ngữ đầu vào

Deadline to pay tuition fee                                           10/05/2017

Hạn chót nộp học phí

 

SEMESTER 1 (HỌC KỲ I)

Start of classes                                                                20/05/2017

Lớp học bắt đầu

Tuition free weeks                                                          1/07/2017 – 5/07/2017

Nghỉ giữa kỳ

End of classes                                                                  30/08/2017

Lớp học kết thúc

Study weeks                                                                     2 – 13/09/2017

Ôn thi cuối kỳ

Final exams                                                                     16 – 22/09/2017

Thi cuối kỳ

SEMESTER 2 (HỌC KỲ II)

Start of classes                                                                 4/11/2017

Lớp học bắt đầu

Tuition free weeks                                                          23/12 – 3/01/2018

Nghỉ giữa kỳ

Tet holiday                                                                        27/01 – 7/02/2018

Nghỉ Tết âm lịch

End of classes                                                                   14/03/2018

Lớp học kết thúc

Study weeks                                                                      15/03 – 21/03/2018

Ôn thi cuối kỳ

Final exams                                                                       22 – 28/03/2018

Thi cuối kỳ

 

*Chuẩn bị hồ sơ xin visa chuyển sang Đại học Massey, New Zealand học năm thứ 2 vào tháng 07/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline