Hợp Tác Quản Lý Tài Chính Khu Vực Châu Á

Theo báo cáo gần đây của ADBI về hợp tác quản lý tài chính trong khu vưc Châu Á (Kawai và Morgan, 02/2014), cho thấy sự khác biệt giữa Châu Á và Liên minh Châu Âu (EU). EU đã thiết lập lộ trình để giám sát, quản lý và xử lý hậu quả của khủng hoảng trong khu vực. Lộ trình này bao gồm quá trình hội nhập tài chính và sự phối hợp giữa các thủ tục, tiêu chuẩn và quy tắc trong khu vực. So với EU, các quốc gia Châu Á có trình độ phát triển kinh tế và thị trường tài chính đa dạng hơn cho nên quá trình hội nhập và phối hợp sẽ phức tạp hơn. ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) dẫn đầu trong quá trình hợp tác tài chính của khu vực sau khủng hoảng tài chính châu Á. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 tạo thêm động lực cho quá trình hội nhập.
Giáo sư Martin Young, Hiệu trưởng Trường Kinh tế – Tài chính, Đại học Massey, New Zealand chia sẽ các vấn đề liên quan đến việc Châu Á phải bắt đầu từ đâu để đi đến tiến trình hợp tác quản lý tài chính cho khu vực trên kênh truyền hình FBNC.

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline