Associate Prof. Jeff Wongchoti

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Associate Prof. Jeff WongchotiJeff, a finance PhD from USA with diverse publications in quality journals (including ELEVEN 'A'-rated articles in ABDC list). Published journals in 'A' rank are Journal of Banking and Finance (A*, 2 articles), the Financial Review (3 articles), Pacific Basin Finance Journal (2 articles), International Review of Financial Analysis (3), and Emerging Markets Review. He has also acted as referees for journals/conferences such as Journal of Banking and Finance, the Financial Review, Pacific Basin Finance Journal, Quantitative Finance, International Review of Economics and Finance, International Review of Financial Analysis, Asian Finance Association Meetings, and others in at least 60 occasions. His working papers were constantly presented in international conferences around the world (e.g. Financial Management Association (FMA), European Finance Association (EFA - a top-three conference in financial economics), among others.

LIÊN HỆ

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline