Scholarship

ANNUAL SCHOLARSHIP

For Massey Project:

Program Requirements Scholarship

3000 USD/one

University GPA IELTS Academics
Mfin 1+1 >=8.0 >=6.5 10
MBS 1+1 >=8.0 >=6.5 10

 

Massey Scholarships for the best students of each course:

Mfin 500 USD
MBS 500 USD

Massey scholarships available for international students

For more detail click here

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline