Massey Programs

INTRODUCTION TO THE MASSEY PROGRAMS

Massey Program is a collaboration between ISB (International School of Business) – University of Economics Ho Chi Minh City and Massey university, New Zealand. The two universities have developed and currently delivered the following Pathway programs:

In 2011: Collaborative Agreement towards a 1+1 Massey University Master of Finance

2011

In 2013: Collaborative Agreement towards a Massey University Bachelor of Business Studies, making terms to support students who wish to transfer to Massey University to accomplish the Bachelor program in the form of 1 + 3; 2 + 2; 2.5 + 1.5

2013

In 2015: Collaborative Agreement towards a Massey University Master of Management (Banking and Finance)

2015

In 2017: Collaborative Agreement towards a Massey University Master of Business Studies (Human Resource Management 1 + 1) and Master of Management in Human Resource

2017
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.