Business Tour

TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI NEW ZEALAND

“Understanding investment opportunities” gives entrepreneurs the opportunities to participate in seminars to learn the business environment, style and leadership skills with speakers from Massey University – New Zealand.

Besides traveling and discovering the majestic and natural beauty in “kiwi country”, you also experience and learn about advanced civilization by visiting small and medium companies and businesses in retail industry. At the end of the program, you will also receive a prestigious certificate provided by Massey University – New Zealand for this course.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Help participants learn about the country, people and industries in New Zealand.
Have a overall look of the New Zealand market
Training leadership skills through seminars
Expanding relationships with entrepreneurs in many different areas.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Doanh nhân có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư
 • Giám đốc doanh nghiệp, tập đoàn
 • Quản lý cấp trung các công ty
 • Các cá nhân có quan tâm

THỜI LƯỢNG & CHI PHÍ

 • Estimated time: June 2019
  Program duration: 5 days: 70,500,000 VND *
  * Air tickets and visa processing fees are not included.
  
  Deadline for submission: 2 months before the Tour starts or when the application has been received

QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ

 • Step 1: Fill in the registration form to join the Study Tour
  Step 2: Proof of finance and preparation of necessary documents
  Step 3: Pay the fee for attending and completing Visa procedures
  Step 4: Go on the road - discover New Zealand

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.