ADMISSION

APPLICATION CHECKLIST IN MASTER

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. Two (02) Certified Copies of Degree(s)
 4. Two (02) Certified Copies of Academic Transcripts
 5. Two (02) Certified Copy of National Identity Card/ Two (02) Certified Copy of Passport
 6. Two (02) photographs 4×6
 7. Certified Copy of English Certificate (if applicable)

APPLICATION CHECKLIST IN BBS PATHWAY

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. High school transcripts
 4. High school diploma
 5. Confirmation letter from the university
 6. Official transcript of the university
 7. Certified Copy of English Certificate (if applicable)
 8. Two (02) Certified Copy of National Identity Card/Two (02) Certified Copy of Passport
 9. Two (02) photographs 4×6
Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION

Vui lòng điền đầy đủ họ và tên của bạn.
Địa chỉ email bạn thường xuyên sữ dụng.
Số điện thoại thường xuyên liên lạc của bạn.
Liệt kê rõ ràng các câu hỏi bạn sẽ giúp đội ngũ tư vấn giúp bạn nhanh chóng hơn.