Chương trình học bổng tiến sỹ New Zealand 2013

1.    Giá trị học bổng:  Chính phủ New Zealand tài trợ toàn bộ học phí trong suốt thời gian học, trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng NZ$2.083, bảo hiểm sức khỏe hàng năm trị giá NZ$600, chi phí đi lại (tham dự hội nghị trong lĩnh vực nghiên cứu) trị giá NZ$2.000, tài liệu học tập trị giá NZ$800, trợ cấp 1 lần (NZ$500) dành riêng cho sinh viên quốc tế.

2.    Danh sách các trường đại học tại New Zealand được cấp học bổng:

–          AUT University

–          Lincoln University

–          Massey University

–          University of Auckland

–          University of Canterbury

–          University of Otago

–          University of Waikato

–          Victoria University of Wellington

3.    Điều kiện dự tuyển :

–           Ứng viên phải là sinh viên quốc tế, có điểm trung bình chung từ 8.0 trở lên.

–           Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ nghiên cứu tại các trường Đại học trên.

–           Ứng viên liên hệ với trường Đại học đã chọn, thảo luận về phương hướng nghiên cứu và được chấp nhận.

–           Ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 (không có môn nào dưới 6.0) hoặc TOEFL 575 (điểm môn Viết 4.5) hoặc chứng chỉ CAE trình độ B hoặc chứng chỉ CPE trình độ C.

4.   Hướng dẫn nộp hồ sơ:

–               Hoàn thành Đơn xin dự tuyển bằng tiếng Anh (tải về tại trang web www.newzealandeducated.com/nzidrs) và các giấy tờ trong checklist đi kèm mẫu đơn.

–           Gửi 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ bản sao) đến địa chỉ bên dưới trước ngày 15 tháng 07 năm 2013.

Gửi bằng bưu điện:

Attn: Scholarships Manager

Education New Zealand

PO Box 12-041

Wellington

New Zealand 6144

Gửi bằng chuyển phát nhanh:

Attn: Scholarships Manager

Education New Zealand

9th Floor, 15 Murphy Street

Thorndon

Wellington 6011

New Zealand

Phone: +64 4 472 0788

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline