Chính sách mới về việc làm thêm cho sinh viên quốc tế tại New Zealand

Từ năm 2014, du học sinh New Zealand được phép làm thêm toàn thời gian khi nghỉ giữa học kỳ. Đối với học viên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ không còn giới hạn 20 giờ/tuần

Xem chi tiết tại: http://tvnz.co.nz/business-news/changes-working-rights-international-students-5643139

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cơ sở gần nhất hoặc liên hệ qua Hotline