CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Direct Entry English Pathway (DEEP) tại Đại học Massey – Newzealand

Chương trình DEEP tại Massey cung cấp cho học viên nền tảng tiếng Anh học thuật và các kỹ năng học tập cần thiết để hỗ trợ trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Đại học Massey.

Hoàn thành khóa học kéo dài 16 tuần này sẽ cung cấp cho bạn Chứng chỉ Foundation Tiếng anh học thuật và đủ điều kiện tham gia chương trình cử nhân tất cả chuyên ngành tại Đại học Massey.

Chương trình Tiếng Anh cam kết đầu ra tại Việt Nam

Chương trình tiếng Anh Học Thuật cung cấp khóa học tập trung kéo dài 10 tuần với đội ngũ giảng viên kinh nghiệp. Lớp học không quá 10 học viên đảm bảo chất lượng từng học viên cũng như tang cường tương tác giữa học viên và giáo viên.

Thời gian học linh hoạt đa phần vào buổi tối và cuối tuần để phù hợp với đặc thì công việc học viên. Cam kết chuẩn đầu ra sau mỗi khóa học.