Nộp hồ sơ

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Chương trình đào tạo tại Việt Nam: Tháng 04 và Tháng 10 hàng năm

Chương trình du học và chuyển tiếp du học: Tháng 02 và Tháng 07 hàng năm

HỒ SƠ THẠC SĨ

 1.  Đơn đăng kí nhập học (Mẫu ĐH Massey)
 2. CV
 3. Bằng tốt nghiệp (2 bản copy)
 4. Bảng điểm (2 bản copy)
 5. CMND/ Hộ chiếu (2 bản copy)
 6. Ảnh 4×6 (2 tấm)
 7. Chứng chỉ Anh ngữ học thuật (2 bản copy)

Lựa chọn chương trình và kiểm tra tiếng anh đầu vào

1

Nộp hồ sơ tại UEH – ISB

 • Học kì tháng 04: 25/04
 • Học kì tháng 10: 25/10
2

Chuyển hồ sơ sang Đại Học Massey – New Zealand. Thông báo nhập học có sau 10 ngày kể từ ngày chuyển hồ sơ đầy đủ

3

Nhận được Thông báo và tư vấn học tại UEH – ISB

4

Hoàn thành hồ sơ học phí

5

Bắt đầu tham gia học tập

6

  Lựa chọn chương trình và kiểm tra tiếng anh đầu vào

  1

  Nộp hồ sơ tại UEH – ISB

  • Học kì tháng 04: 25/04
  • Học kì tháng 10: 25/10
  2

  Chuyển hồ sơ sang Đại Học Massey – New Zealand. Thông báo nhập học có sau 10 ngày kể từ ngày chuyển hồ sơ đầy đủ

  3

  Nhận được Thông báo và tư vấn học tại UEH – ISB

  4

  Hoàn thành hồ sơ học phí

  5

  Bắt đầu tham gia học tập

  6

  HỒ SƠ CHUYỂN TIẾP CỬ NHÂN

  1.  Đơn đăng kí nhập học (Mẫu ĐH Massey)
  2. CV
  3. Bằng tốt nghiệp THPT (2 bản copy)
  4. Học bạ THPT (2 bản copy)
  5. Thư xác nhận của trường Đại học
  6. Bảng điểm Đại học (2 bản copy)
  7. CMND/ Hộ chiếu (2 bản copy)
  8. Ảnh 4×6 (2 tấm)
  9. Chứng chỉ Anh ngữ học thuật (2 bản copy)